Les Mills sistem temelji na neprestanem razvoju programov in inštruktorjev, s čimer si lahko zagotovi primat na svetovnem tržišču. Ker smo prepričani, da samo neprestan razvoj in izpopolnjevanje lahko zadovolji vedno bolj zahtevnega vadečega, pri Les Millsu nadaljevalna izobraževanja pripravljamo 4-krat letno.

''QUARTELY''

…kot ljubkovalno rečemo nadaljevalnemu izobraževanju, je izobraževanje, ki je namenjeno vsem že obstoječim Les Mills inštruktorjem. Namenjeno je izpopolnjevanju in utrjevanju že osvojenih znanj, s čimer zagotavljamo neprestano rast inštruktorja. Na podlagi pridobljenih informacij  s strani vseh svetovnih zastopstev sistema Les Mills, krovna organizacija v Novi Zelandiji, Les Mills international, pridobi vpogled v trenutno stanje kvalitete dela svetovnega inštruktorja. Tovrstna povratna informacija služi za pripravo tematik, ki se nato obdelujejo na nadaljevalnih izobraževanjih. Vsekakor pa na nadaljevalnih izobraževanjih ne izpuščamo novitet, novih spoznanj in dognanj, ki dodatno izpopolnjujejo vadbene programe.

DRUŽENJE

Nadaljevalna izobraževanja so poleg tega da so obvezna (3 od 4 nadaljevalnih izobraževanj se inštruktor mora udeležiti, v kolikor želi ohraniti veljavno licenco), tudi izredno priljubljena, saj predstavljajo možnost druženja in združenja prijetnega s koristnim. Inštruktorji dobijo možnost izmenjave izkušenj, srečanja s kolegi, vedno pa se najde tudi čas za nekaj zabave. Na tovrstnih izobraževanjih niso izjeme inštruktorska tekmovanja, ter različni dogodki, ki ustvarjajo močno kulturo Les Millsa.

NOVA GLASBA, KOREOGRAFIJE

Usklajeno z vsakim nadaljevalnim izobraževanjem, mora licenčni inštruktor opraviti nakup novega digitalnega gradiva za program, ki ga/jih uči. Digitalno gradivo zajema koreografijo, glasbo, video posnetek in nova znanja posameznega programa.

CENA NADALJEVALNIH IZOBRAŽEVANJ

Nadaljevalna izobraževanja so za licencirane Les Mills inštruktorje brezplačna.

KAKO POTEKA ''QUARTERLY''

Nadaljevalno izobraževanje se deli v 2 dela:
TEORETIČNI oz. STROKOVNI DEL
PRAKTIČNI oz. PREDSTAVITVENI DEL

Vsak del obdeluje vsakega od 11 programov posebej.

Tematike, ki se pojavljajo med teoretičnem delom so:

novitete po posameznem programu
priporočila o poučevanju novih programov po posameznem programu
predstavitve novih gibalnih elementov po posameznem programu
osredotočenosti poučevanj po posameznem programu
fiziološke ter anatomske tematike po posameznem programu
….
če se jih našteje le nekaj. Posebnost teoretičnega dela je tudi tako imenovana splošna tematika, oz. generic, ki zadeva delo inštruktorjev na splošno in ne ločeno po programih.

Tovrstne tematike pa obsegajo:
področja menedžmeta
področja marketinga
področja nastopa
področja pridobivanja članov
področja marketinških akcij

Praktični, oz. predstavitveni del, pa je tisti, ki ponovno omogoči inštruktorejm vsa na novo pridobljena znanja videti tudi v praksi. Predstavitveni del torej predstavlja predstaviev novih vadbenih koreografij in glasbe. Predstavitev je podana s strani teama nacionalnih trenerjev, ki ob predstavitvi vsakega vadbenega programa poskrbijo za zelo nazorno apliciranje novo osvojenih znanj v prakso. Koreografija in glasba se spreminja 1-krat tromesečno, kar omogoča konstantno svežino in nezasičenost tako inštruktorjev, kot tudi vadečih.