MODUL 1 IN 2

Kandidat ki želi pridobiti licenco za izvajanje posameznega programa, mora najprej opraviti osnovno izobraževanje iz željenega programa.
Osnovno izobraževanje je sestavljeno iz dveh modulov.

MODUL 1 MODUL 2 SPRINT
BODYPUMP 1 dan 1 dan 1 dan
BODYCOMBAT 1 dan 1 dan 1 dan
BODYBALANCE 1 dan 1 dan 1 dan
BODYJAM 1 dan 1 dan 1 dan
BODYSTEP 1 dan 1 dan 1 dan
BODYATTACK 1 dan 1 dan 1 dan
GRIT 1 dan 1 dan 1 dan
RPM 1 dan 1 dan 1 dan
SH’BAM 1 dan 1 dan 1 dan
CXworx 1 dan 1 dan 1 dan

LICENCIRANJE

Kandidat mora za pridobitev licence Les Mills inštruktorja določenega programa opraviti oba modula, ter v roku 12 tednov po izobraževanju predložiti video posnetek odvodenega programa. Ko se ugotovi, da je kandidat predstavil program v skladu z vsemi standardi Les Mills sistema, se mu podeli licenca inštruktorja in naziv Les Mills inštruktor.

Ker Les Mills sistem želi kreirati  čim bolj kakovostne inštruktorje, mora inštruktor v roku enega leta od licenciranja začeti postopek naprednega šolanja in ga zaključiti najkasneje v 18 mesecih.

Ker Les Mills želi ohranjati nivo inštruktorjev na visoki ravni, organizira 4-krat letno, na vsake 3 mesece, nadaljevalna izobraževanja. Inštruktor se je obvezan udeležiti vsaj 3 nadaljevalnih izobraževanj. V kolikor se inštruktor ne udeleži vsaj 3 nadaljevalnih izobraževanj, izgubi naziv licenčnega Les Mills inštruktorja.

Z namenom izvajanja vadbenih programov in ohranjanja statusa certificiranega vaditelja, mora vaditelj kupiti aktualno izdajo digitalnih vaditeljskih gradiv, za vsak program, ki ga/jih izvaja. Določilo ne velja v primeru, ko licenčni center kupi vsakokratno aktualno izdajo digitalnih vaditeljskih gradiv v imenu vaditelja, oz. namesto vaditelja; tako kupljena vaditeljska gradiva, so ravno tako namenjena zgolj individualni uporabi vaditelja in ne uporabi drugim vaditeljem oz. tretjim osebam.

POTEK OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

Temelj vseh izobraževanj sistema Les Mills, predstavlja 5 ključnih elementov:
– koreografija
– tehnika
– trenerstvo
– povezovanje
– nastop

Na izobraževanju se kandidat spoznava z vsemi petimi elementi in mora ob zaključku, v kolikor želi pridobiti dovoljenje za delo in pripravo video posnetka za pridobitev licence, pokazati nesporno kompetentnost v prvih 3 elementih (koreografija, tehnika, trenerstvo).

Poleg teoretičnega dela predavanj se izvajajo tako praktične vaje, ki kandidatu omogočijo neposredno aplikacijo teorije v prakso, kakor tudi raznovrstni fitnes testi, saj se od vaskega kandidata za Les Mills inštruktorja pričakuje, da je v dobri telesni pripravljenosti.

KANDIDAT NA IZOBRAŽEVANJIH POTREBUJE

prenosni predvajalnik glasbe (iPod, pametni telefon, MP3 predvajalnik…)
2 – 3 komplete vadbenih oblačil dnevno
energijske prigrizke ter pijačo

KANDIDAT NA IZOBRAŽEVANJIH PREJME

programski priročnik
koreografije
glasbo programa
video posnetek ceotne vadbe

PRIPOROČILO

Ker je želja vsakega kandidata uspeti in pridobiti veljavno licenco, priporočamo da se šolanj udeležijo kandidati šele, ko imajo opravljenih vsaj 30 ur dotičnega programa, kot vadeči oz. stranke.

CENA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

CENA osnovnega izobraževanja: 375 € + DDV.